Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Στην παρούσα ενότητα φιλοδοξούμε να συγκεντρώσουμε δημοσιεύσεις άρθρων και εκδόσεις βιβλίων, στις οποίες συμμετείχαν οργανισμοί-μέλη της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας.

Προκειμένου να συμπληρωθεί ο κατάλογος είναι απαραίτητη η βοήθειά σας. Παρακαλούμε, λοιπόν, να μας αποστείλετε μέσω της σελίδας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, σχετικό υλικό.

Therapeutic Communities. Past, Present and Future

Therapeutic Communities.
Past, Present and Future

Editors: Campling, P. & Haigh, R.
Publisher: Jessica Kingsley Publishers.
Year: 1999
Περιλαμβάνεται το άρθρο με τίτλο "Training. Establishing a Professional Identity" του Ι.Κ.Τσέγκου.

Dreams in Group Psychotherapy

Dreams in Group Psychotherapy

Editors: C. Neri, Pines, M., Friedman, R.
Publisher: Jessica Kingsley Publishers
Year: 2002
Περιλαμβάνεται το άρθρο των Tsegos, I.K. & Tseberlidou, M. με τίτλο "The Oneirodrama Group".