Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy – EAP) ιδρύθηκε ως οργανισμός το 1991, αποσκοπώντας στην ενίσχυση και την προώθηση της ψυχοθεραπείας στην Ευρώπη. H EAP αποτελεί την ναυαρχίδα του επαγγέλματος της ψυχοθεραπείας και ενώνει 120.000 ψυχοθεραπευτές και 128 οργανισμούς ψυχοθεραπείας από 41 ευρωπαϊκές χώρες.

Με βάση τη «Διακήρυξη του Στρασβούργου του 1990, για την Ψυχοθεραπεία», η ΕΑΡ αντιπροσωπεύει και ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ για την ελεύθερη και ανεξάρτητη άσκηση της ψυχοθεραπείας και επικυρώνει τα αυστηρά κριτήρια των επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Η ΕΑΡ έχει δεσμευθεί για τη διατήρηση τού υψηλού επιπέδου τής επάρκειας και των εκπαιδευτικών κριτηρίων στην ψυχοθεραπεία. Οι οργανισμοί και τα άτομα που πληρούν τα εν λόγω κριτήρια επωφελούνται από την ένταξή τους ως μέλη τής ΕΑΡ.

Η EAP επιχειρεί να ασκήσει επιρροή στις ευρωπαϊκές χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στην ανάπτυξη και τούς κανόνες των προτύπων ψυχοθεραπείας καθώς επίσης και να διαθέσει την απαραίτητη πληροφόρηση και τεκμηρίωση σε πολιτικές οργανώσεις και Κυβερνητικά Τμήματα.

European Association for Psychotherapy