Ευρωπαϊκώς Πιστοποιημένο Ψυχοθεραπευτικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο - EAPTI

Πιστοποίηση ενός  εκπαιδευτικού οργανισμού / ινστιτούτου σημαίνει ότι δικαιούται τα ακόλουθα:

– Να φέρει τον τίτλο  “Ευρωπαϊκώς Πιστοποιημένο Ψυχοθεραπευτικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο” (European Accredited Psychotherapy Training Institute-EAPTI) σε όλες τις δημόσιες συναλλαγές του.

– Οι υποψήφιοι απόφοιτοι του ινστιτούτου ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με την εγγύηση ότι δικαιούνται να τους απονεμηθεί το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας, σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας.

– Να εμφανίζεται στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας, ως “Ευρωπαϊκώς Πιστοποιημένο Ψυχοθεραπευτικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο” (European Accredited Psychotherapy Training Institute-EAPTI).

– Να παρουσιάζεται το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου στο δικτυακό τόπο (της ΕΑΡ).

Λόγω της στενής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ψυχοθεραπείας (World Council for Psychotherapy) δίνεται η ευκαιρία διάδοσης πληροφοριών για το ινστιτούτο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Έως τώρα, ἐχουν πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας  οι κάτωθι Ελληνικοί Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί:

      1.      Aθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Aνθρώπου

      2.      Eκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία, Athens
Synthesis Centre

      3.      Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακἠς Ψυχολογίας
“Γίγνεσθαι”

      4.      Ελληνικό Ινστιτούτο Δραματοθεραπείας καί
Παιγνιοθεραπείας “TO ΑΘΥΡΜΑ”

      5.      Ελληνικό Κέντρο Focusing

      6.      Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων

      7.      Gestalt Foundation

      8.      Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών

   9.    Ινστιτούτο Συστημικής Θεραπείας Θεσσαλονίκης

     10.     Ινστιτούτο Ψυχοδράματος – Κοινωνικοθεραπείας

     11.     Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS

   12. Κέντρο Τέχνης καί Ψυχοθεραπείας

     13.   Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής  “Βίλχελμ Ράϊχ” 

     14.     «Λόγῳ Ψυχής»  Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και
Ερευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεί
α

   15. Ψυχοθεραπευτικό & Εκπαιδευτικό Κέντρο “ΤΟ ΕΡΜΑ”

Η Πιστοποίησης των Εκπαιδευτικών Οργανισμών γίνεται μέσω της ακόλουθης διαδικασίας:

Η αίτηση γίνεται προς την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας, μέσω της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας.

Επιτροπή (αποτελούμενη συνήθως από 2 άτομα) επισκέπτεται το εκπαιδευτικό ινστιτούτο.

Η σχετική επιτροπή (TAC) εξετάζει το φάκελλο και κάνει την πρόταση

Η διαδικασία αναγνώρισης.συνήθως διαρκεί περίπου 6 μήνες.

Η Ε.Ε.Ψ.Ε. εγκρίνει την αίτηση του υποψηφίου προς πιστοποίηση οργανισμού.
Τα έξοδα ποικίλουν αναλόγως του μεγέθους του Ινστιτούτου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΑΡ (σελ. 3, TAC REGULATIONS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

– Συνολική διάρκεια: 3200 ώρες, οι οποίες κατανέμονται στο ελάχιστο όριο των 7 ετών.

– Τα 3 πρώτα έτη (τουλάχιστον) της γενικής εκπαίδευσης στις ανθρωπιστικές επιστήμες (ιατρική, ψυχολογία, κοινωνικές επιστήμες, εκπαίδευση, κ.λ.π.) η σε κάποια αντίστοιχη. Εκτιμώμενη διάρκεια: 1800 ώρες

– Τετραετής (κατ’ ελάχιστον) εκπαίδευση σε συγκεκριμένη αναγνωρισμένη προσέγγιση:1400 ώρες, οι οποίες για παράδειγμα θα κατανέμονται σε:

  • 250 ώρες κατ’ ελάχιστον Προσωπικής Ψυχοθεραπευτικής Εμπειρίας η αντίστοιχης με αυτήν, σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο, κατανεμημένη συνήθως κατά την περίοδο των 4 ετών.

  • 500 – 800 ώρες Θεωρίας – Μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχοπαθολογίας, σύμφωνα με τα καθιερωμένα κριτήρια της προσέγγισης

  • 300-600 ώρες Κλινικής Άσκησης με ασθενείς η πελάτες

       – είτε εντός του πλαισίου ψυχικής-κοινωνικής υγείας η εντός κάποιου  αντιστοίχου (πλαισίου).
       – είτε με ατομικούς πελάτες/ασθενείς η με οικογένειες η με ομάδες υπό την διεξαγωγή τακτικής εποπτείας.
        – Ακόμη και αν αυτη η Κλινική Άσκηση δεν οργανώνεται απ’ ευθείας από το Ινστιτούτο, εξακολουθεί να παραμένει υπό την ευθύνη του.

150 ώρες (κατ’ ελάχιστον) Εποπτεία της αποτελεσματικής (πραγματικής) κλινικής άσκησης του εκπαιδευόμενου.
Συνήθως η Κλινική Άσκηση δεν πραγματοποιείται κατά τα δύο πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης.

Συγγραφική εμπειρία

Κάθε Ινστιτούτο παρέχει γραπτή αναφορά των εκπαιδευτικών ωρών του κάθε εκπαιδευόμενου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ κατεβάζοντας το σχετικό pdf.