2η Ημερίδα: Η Αναγκαιότητα της Προσωπικής Θεραπείας του Ψυχοθεραπευτού

Η Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος διοργάνωσε τη 2η Ημερίδα, το Σάββατο 19 Μαρτίου 2004, στο ΙΔΡΥΜΑ ΓΟΥΛΑΝΡΗ-ΧΟΡΝ, με θέμα:

«Η Αναγκαιότητα της Προσωπικής Θεραπείας του Ψυχοθεραπευτού»

Η Ημερίδα συμπεριέλαβε στρογγυλή τράπεζα εκπροσώπων εδραιωμένων τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς, σχολών ψυχοθεραπείας και συζήτηση με το κοινό περί της αναγκαιότητας ή μη της ενασχόλησης του ίδιου του θεραπευτή με πλευρές της προσωπικότητάς του, πέραν της γνωστικής εκμάθησης θεωριών και τεχνικών. Επίσης, αναφέρθηκαν οι πρόσφατες σημαντικές ευρωπαικές εξελίξεις στον τομέα της πιστοποίησης στην ψυχοθεραπεία (ένταξη των κριτηρίων πιστοποίησης της ΕΑΡ στην υπό διαμόρφωση κοινοτική οδηγία, η οποία θα αντικαταστήσει την 89/48). Τέλος, η Ημερίδα απετέλεσε ευκαιρία συνάντησης, γνωριμίας και ανταλλαγής πληροφοριών και προβληματισμών για τους ψυχοθεραπευτές των διαφόρων προσεγγίσεων.

Τη στρογγυλή τράπεζα συντόνισε ο Καθηγητής Ψυχιατρικής Χαράλαμπος Ιεροδιακόνου, Επίτιμο Μέλος της ΕΕΨΕ.