16η Διαδικτυακή Μετεκπαιδευτική Συνάντηση της Ε.Ε.Ψ.Ε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

16η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΜετεκπαιδευτική Συνάντηση Συνεχιζόμενης Ἐκπαίδευσης

«Παλιές και Νέες Προκλήσεις για την Εποπτεία σε καιρό Πανδημίας»

Σάββατο 10/4/2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9:50 – 10:00: Προσέλευση

(Χαιρετισμός από Κ. Καλιγιάννη – συντονισμός)

10:00 – 11:00: Θεωρητικό μέρος (15΄ ο καθένας)

Φώφη Τριγάζη: Η Δημιουργική Προσέγγιση στήν Εποπτεία και παράλληλα Ψυχικά Φαινόμενα στην Lockdown Εποχή. Μιλώντας για Ανθεκτικότητα και Αυτοεποπτεία.

Έλλη Μητρούτσικου-Α.Ψ.Κ.:  Διαπιστώσεις από τήν εφαρμογή τού Ομαδικοαναλυτικού Μοντέλου Εποπτείας σὲ καιρό πανδημίας. Η σημασία τής διά ζώσης εποπτείας.

Διονύσιος Σακκάς: Εποπτεία σε Ομάδες Διαφορετικής Φάσης Ανάπτυξης και Εμπειρίας, σε συνθήκες Πανδημίας.

11:00 – 11:15: Διάλειμμα

11:15 – 12:30: Εργαστήρια Εποπτείας

12:30 – 12:45: Διάλειμμα

12:45 – 13:30: Ὁλομέλεια

Τον τελευταίο χρόνο, μεαφορμή την πανδημία, υπήρξε ηανάγκη όλων όσων εργάζονται ως ψυχοθεραπευτές ή επόπτες να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα. Στη συγκεκριμένη Μετεκπαιδευτική Συνάντηση θα διαπραγματευθούμε θέματα πουαφορούν τον τρόπο με τον οποίο επηρεάσθηκε ηάσκηση της ψυχοθεραπείας και της εποπτείας (ατομικής ή ομαδικής) το συγκεκριμένο διάστημα, την ανθεκτικότητα των θεραπευτων, καθώς καιτον προβληματισμό σχετικά με τις δύσκολες θεματικές πουεμφανίζονται στη θεραπεία. Επίσης, θα παρουσιασθούν οι διαφορές που παρατηρούμε κατά τη διαδικτυακή διεξαγωγή της εποπτείας τον τελευταίο χρόνο. Τέλος, θα παρουσιασθείη πραγματοποίηση της εποπτείας σεομάδες διαφορετικών φάσεων καιεμπειριών, σε συνθήκες πανδημίας.

Η Μετεκπαιδευτική Συνάντηση θα περιλαμβάνει θεωρητικές παρουσιάσεις σχετικά με τη Δημιουργική Προσέγγιση στην εποπτεία, το Ομαδικοαναλυτικό Μοντέλο Εποπτείας, καθώς και τη Διαλεκτική – Συστημική προσέγγιση.

Στην πορεία, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια με βάση την κάθε μία από τις τρεις προσεγγίσεις. Οι συμμετέχοντες θαέχουν την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με την εμπειρία της Μετεκπαιδευτικής Συνάντησης στην Ολομέλεια που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος.

Φώφη Τριγάζη*: Δραματοθεραπεύτρια, Ομαδική Αναλύτρια, Θεραπεύτρια Ζεύγους και Οικογένειας, Επόπτρια μεΕκπαίδευση στην Καταξιωτική και τη Δημιουργική Προσέγγιση. Γραμματέας του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ψ.Ε.

Έλλη Μητρούτσικου: Ψυχολόγος, Ψυχοδραματίστρια – Κοινωνικοθεραπεύτρια, απόφοιτος τουΙνστιτούτου Διαγνωστικής Ψυχολογίας, Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο.

Διονύσιος Σακκάς: Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής Οικογένειας καιΟμάδας, Επόπτης. Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπο

Ενημερωτικό Δελτίο

Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την 16η Διαδικτυακή Μετεκπαιδευτική Συνάντηση της Ε.Ε.Ψ.Ε.