Ψυχοθεραπεία

Περί Ψυχοθεραπείας

Η ψυχοθεραπεία αποτελεί μια αποτελεσματική θεραπεία για τα άτομα με ψυχολογικές και ψυχοσωματικές διαταραχές. Από την ψυχοθεραπεία μπορεί να επωφεληθούν τα άτομα που βιώνουν συναισθήματα κενού ή δεν έχουν κάποιο νόημα στη ζωή τους ή που αναζητούν μεγαλύτερη αίσθηση ολοκλήρωσης.

Οι άνθρωποι αναζητούν βοήθεια για συγκεκριμένους λόγους, όπως το τραύμα της πρώιμης παιδικής ηλικίας, οι διατροφικές διαταραχές, η εμμονική συμπεριφορά ή τα φοβικά άγχη. Κάποιες άλλες φορές, αναζητούν βοήθεια λόγω των γενικότερων υποκείμενων συναισθημάτων κατάθλιψης ή άγχους, των δυσκολιών συγκέντρωσης, της μη ικανοποίησης από την εργασία τους ή της αδυναμίας τους ως προς τη δημιουργία ικανοποιητικών σχέσεων. Ωστόσο, η αξία της ψυχοθεραπείας δεν περιορίζεται σε όσους έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η σχέση μεταξύ ψυχοθεραπευτή και πελάτη αποτελεί ένα βασικό στοιχείο για τη διεργασία της ψυχοθεραπείας. Ο ψυχοθεραπευτής παρέχει ένα πλαίσιο επάρκειας και ιδιωτικότητας εντός του οποίου μπορούν να διερευνηθούν και να αντιμετωπισθούν οι δύσκολες εμπειρίες..

Από την ψυχοθεραπεία μπορεί να επωφεληθούν ενήλικες, έφηβοι, παιδιά, ζευγάρια και οικογένειες.

Τι είναι η Ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία είναι ένας ανεξάρτητος επιστημονικός κλάδος, που ασκείται σε ένα προηγμένο, εξειδικευμένο και επιστημονικό επίπεδο. Καλύπτει ένα φάσμα ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ που βασίζονται σε ένα επαρκώς εδραιωμένο σώμα ΘΕΩΡΙΑΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ.

Ο όρος Ψυχοθεραπεία καλύπτει ένα εύρος προσεγγίσεων και μεθόδων πού περιλαμβάνουν μια ψυχολογική θεραπεία (διαφορετική από την ιατρική ή την φαρμακευτική), σε μια σειρά ψυχολογικών, συναισθηματικών δυσχερειών και διαταραχών των σχέσεων.

Κάθε προσέγγιση βασίζεται σε ένα επαρκώς εδραιωμένο σώμα θεωρίας, μεθοδολογίας και έρευνας τα οποία εδράζονται σε μια φιλοσοφία του ατόμου και της ανθρώπινης κατάστασης.

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ή ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ. Ορισμένες προσεγγίσεις επικεντρώνονται στη θεραπεία και την επίλυση των συμπτωμάτων και στην αντιμετώπιση της εμφανούς συμπεριφοράς και της γνώσης. Άλλες προσεγγίσεις στοχεύουν στην αλλαγή της προσωπικότητας και της συναισθηματικής ανάπτυξης τού ατόμου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πλευρές του εσωτερικού του κόσμου, τις οποίες μπορεί να αγνοεί, αποσκοπώντας στο να βοηθήσουν το άτομο να κατανοήσει και να αλλάξει βαθιά και συχνά ασυνείδητα συναισθηματικά και σχεσιακά προβλήματα. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις ενδέχεται να συστήνονται ως κατάλληλες ανάλογα με το παρουσιαζόμενο πρόβλημα ή τήν προτίμηση του πελάτη.

Η Ψυχοθεραπεία παρέχει μια ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ για τα άτομα με σοβαρές ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ. Οι άνθρωποι μπορεί να αναζητήσουν βοήθεια για συγκεκριμένους λόγους όπως: το τραύμα τής πρώιμης παιδικής ηλικίας, οι διατροφικές διαταραχές, οι ψυχοσωματικές καταστάσεις, ο αυτοκτονικός ιδεασμός, η διαταραχή μετατραυματικού στρες, η εμμονική συμπεριφορά ή τα φοβικά άγχη. Άλλες φορές αναζητούν βοήθεια λόγω των γενικότερων συναισθημάτων κατάθλιψης ή άγχους, των δυσκολιών συγκέντρωσης, της μη ικανοποίησης από την εργασία τους ή τής αδυναμίας τους για την δημιουργία ικανοποιητικών σχέσεων. Ωστόσο, η αξία της ψυχοθεραπείας δεν περιορίζεται σε όσους έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Πολλοί άνθρωποι που βιώνουν συναισθήματα κενού ή δεν έχουν κάποιο νόημα στη ζωή τους ή αναζητούν μεγαλύτερη αίσθηση ολοκλήρωσης μπορεί νά βοηθηθούν από ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να ωφελήσει ενήλικες, εφήβους, παιδιά και οικογένειες.

Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ είναι ένα κρίσιμο στοιχείο στη θεραπεία. Ο ψυχοθεραπευτής παρέχει ένα πλαίσιο εχεμύθειας και ιδιωτικότητας εντός τού οποίου μπορούν να διερευνηθούν και να αντιμετωπισθούν οι δύσκολες εμπειρίες. Οι τρέχουσες θεωρητικές και ερευνητικές μελέτες επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα της θεραπευτικής σχέσης ως έναν κρίσιμο παράγοντα ο οποίος επηρεάζει την επιτυχή έκβαση της ψυχοθεραπείας.

Η ψυχοθεραπεία έχει επίσης επωφεληθεί αμφοτέρως τόσο από τις νεότερες εξελίξεις στη ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ όσο και από τα ευρήματα της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. Οι ψυχοθεραπευτές έχουν εμπλακεί ενεργά σε αυτούς τους νέους αναδυόμενους τομείς με τούς συναδέλφους τους από τις νευροεπιστήμες. Παρ΄ ότι η ψυχοθεραπεία είναι ουσιαστικά μια θεραπεία ομιλίας, ωστόσο οι ψυχοθεραπευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια σειρά μεθόδων, όπως η τέχνη, η μουσική, το δράμα και η κίνηση.

ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ:

  1. με έναν προς έναν
    – να συμπεριλαμβάνουν έναν σύντροφο μέλους της οικογένειας
    – σε μια ομάδα
    – με θεραπευτές οι οποίου ειδικεύονται στην παροχή ψυχοθεραπείας σε εφήβους και παιδιά.

Οι Ψυχοθεραπευτές της ΕΑΡ ασκούν τό ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΡΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ, συμπεριλαμβανομένων των Εθνικών Υπηρεσιών Υγείας, των Ψυχιατρικών και Γενικών Νοσοκομείων, των Κέντρων Παιδιών και Εφήβων, του Ιδιωτικού Ιατρείου και των εθελοντικών ομάδων.

Πιστοποιημένοι Ψυχοθεραπευτές Ελλάδας

Μέλη της Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος - ΕΕΨΕ

Αναζητήστε εδώ τους Έλληνες Ψυχοθεραπευτές που έχουν λάβει το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας, μέσω της ΕΕΨΕ.