Υποβολή Αιτήσεων για το Ε.Π.Ψ. των Νέων Προπατόρων

Η υποβολή των αιτήσεων σχετικά με την χορήγηση του Ευρωπαικού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (ECP) μέσω της διαδικασίας των Νέων Προπατόρων, όπως αυτή ορίζεται από την Ευρωπαική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης της Ευρωπαικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (ΕΑΡ) ( βλεπ. pdf).

2. Συμπλήρωση του αγγλικού βιογραφικού της ΕΑΡ με λεπτομερή περιγραφή του εκπαιδευτικού προγράμματος (έτη, ώρες, ονόματα, επαγγελματικές ιδιότητες εκπαιδευτών κ.λ.π.)

3. Ελληνικό βιογραφικό

4. Αντίγραφο του Πανεπιστημιακού πτυχίου (-ων)

5. Βεβαίωση μέλους και υποστήριξη της αιτήσεως του υποψηφίου από τον αντίστοιχο επαγγελματικό σύλλογο ψυχοθεραπείας

6. Βεβαίωση για την άσκηση της ψυχοθεραπείας μετά το πέρας της εκπαίδευσης.

7. Συστατικές επιστολές