Σκοποί της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος

Η Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε.), ιδρύθηκε το 1998, είναι τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας – European Association for Psychotherapy – EAP και αποτελεί τόν μοναδικό οργανισμό που εκπροσωπεί, σχεδόν το σύνολο του κλάδου της ψυχοθεραπείας στη χώρα μας. Δηλαδή: 30 ψυχοθεραπευτικούς οργανισμούς (Επαγγελματικές Εταιρείες καί Συλλόγους Ψυχοθεραπευτών καθώς επίσης καί Εκπαιδευτικά Κέντρα) 15 διαφορετικών προσεγγίσεων και συνολικά περισσότερους από 2.500 ενεργούς επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές (Ασημάκης & ΕΕΨΕ, 2010, Ασημάκης, 2018).

Οι βασικοί στόχοι της Ε.Ε.Ψ.Ε. είναι :

 1. – Η συνένωση όλων των ελληνικών οργανισμών ψυχοθεραπείας, διαφόρων προσεγγίσεων, με βάση τις αρχές της Διακήρυξης του Στρασβούργου για την Ψυχοθεραπεία (1990) και τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Ψυχοθεραπεία (ΕΑΡ).

  – Η ανάπτυξη υψηλών κριτηρίων και η νομοθετική ρύθμιση των κανόνων εκπαίδευσης και άσκησης της ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα.

  – Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον χώρο της ψυχικής υγείας μέσω της νομοθετικής ρύθμισης του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή.

  – Η εκπροσώπηση των Ελλήνων ψυχοθεραπευτών σε σχετικούς ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις.

  – Η εκπροσώπηση στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy, ΕΑΡ), της οποίας και αποτελεί τακτικό μέλος.

  – Η χορήγηση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας, (European Certificate for Psychotherapy, ECP) σε Έλληνες ψυχοθεραπευτές που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια για την απόκτησή του, όπως αυτά ορίζονται και από την ΕΑΡ.

Βασικός σκοπός της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας – ΕΑΡ, είναι η καθιέρωση και ο έλεγχος εφαρμογής υψηλών κριτηρίων εκπαίδευσης και κανόνων δεοντολογίας στην άσκηση της ψυχοθεραπείας, κοινών σε όλη την Ευρώπη. Είναι μια ομοσπονδία, που εκπροσωπεί 128 εθνικούς οργανισμούς ψυχοθεραπείας, από 41 ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή περισσότερους από 120.000 ευρωπαίους ψυχοθεραπευτές διαφορετικών μεθόδων και προσεγγίσεων.

Η ΕΑΡ είναι Mη Κυβερνητικός Οργανισμός (ΝGO) αναγνωρισμένος από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε θέματα ψυχοθεραπείας και έχει διαμορφώσει αυστηρά κριτήρια για τη χορήγηση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (ΕCP), τα οποία ήδη εφαρμόζονται στις περισσότερες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιστοποιημένοι Ψυχοθεραπευτές Ελλάδας

Μέλη της Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος - ΕΕΨΕ

Αναζητήστε εδώ τους Έλληνες Ψυχοθεραπευτές που έχουν λάβει το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας, μέσω της ΕΕΨΕ.