Οργανισμοί - Μέλη ΕΕΨΕ

Τακτικά Μέλη:

1. Αθηναϊκό  Κέντρο Μελέτης του  Ανθρώπου

2. Athens Synthesis Centre (Εκπαίδευση στη Συνθετική Θεραπεία)

3. Ελληνική Εταιρεία Αντλεριανής Ψυχολογίας 

4. Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής & Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας (ΕΕΑΟΟΨ) 

5. Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας «Γίγνεσθαι»

6. Kέντρο Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής “Βίλχελμ Ράϊχ”

7. Ελληνικό Ινστιτούτο Παιγνιοθεραπείας – Δραματοθεραπείας  «ΤΟ ΑΘΥΡΜΑ»

8. Ελληνικό Κέντρο Βιοσύνθεσης

9. Ελληνικό Κέντρο  Focusing

10. Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων

11. Ινστιτούτο Δραματοθεραπείας ΑΙΩΝ

12. Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Θεραπεία «ΛΟΓΩ ΨΥΧΗΣ»

13. Ινστιτούτο Θεραπείας Οικογένειας

14. Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών

15. Ινστιτούτο Συστημικής Θεραπείας Θεσσαλονίκης

16. Ινστιτούτο Ψυχοδράματος – Κοινωνικοθεραπείας

17. ICPS – Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών

18. Κέντρο Τέχνης & Ψυχοθεραπείας

19. Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Εκπαίδευσης «Gestalt Foundation»

20. Ψυχοθεραπευτικό & Εκπαιδευτικό Κέντρο το «ΕΡΜΑ»

Πρόσεδρα Μέλη:

Επαγγελματικές Εταιρείες και Σύλλογοι Ψυχοθεραπείας:

Μέλη της ΕΕΨΕ γίνονται κατόπιν αιτήσεως Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί, Επαγγελματικές Ψυχοθεραπευτικές Εταιρείες και Εταιρείες με ενεργό δραστηριότητα στο χώρο της ψυχοθεραπείας και της ψυχικής υγείας γενικότερα, καθώς και κατ’ εξαίρεσιν άτομα ψυχοθεραπευτές (π.χ. όταν δεν υπάρχει η προσέγγισή τους στην Ελλάδα). Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τρεις κατηγορίες μελών :

– Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί Ψυχοθεραπείας
– Εταιρείες Ψυχοθεραπείας και Σύλλογοι Επαγγελματιών Υγείας
– Άτομα Ψυχοθεραπευτές κατ’ εξαίρεσιν

5.1. Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί Ψυχοθεραπείας

5.1.1. Κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός μέλος πρέπει να έχει μία υπεύθυνη διοικητική δομή (όπως καταστατικό σύστασης η το αντίστοιχο αυτού), η οποία θα εναρμονίζεται με το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ψυχοθεραπείας και γραπτό Κώδικα Δεοντολογίας εναρμονισμένο με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ψυχοθεραπείας.

5.1.2. Ο ενδιαφερόμενος οργανισμός θα πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία για τρία τουλάχιστον χρόνια.

5.1.3. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί θα πρέπει να παρέχουν Πλήρη Εξειδικευμένη Ψυχοθεραπευτική Εκπαίδευση σύμφωνα με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας, διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών, σε μία αναγνωρισμένη και με ευρύ πεδίο εφαρμογής, μέθοδο ψυχοθεραπείας.

Σύμφωνα με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ψυχοθεραπείας η επιστημονικά αναγνωρισμένη μέθοδος ψυχοθεραπείας προϋποθέτει ότι:

– Η εκπαιδευτική διαδικασία προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης
– Η εν λόγω προσέγγιση ψυχοθεραπείας υποστηρίζεται από επαρκείς επιστημονικές δημοσιεύσεις
– Η επιστημονική κατεύθυνση είναι διεθνώς αναγνωρισμένη
– Η θεραπευτική προσέγγιση καταδεικνύει μία θεωρία των ψυχικών διαταραχών, τα αίτιά τους καθώς και τα μοντέλα παρέμβασης
– Η εκπαίδευση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας.

1. Αντλεριανή Ψυχοθεραπεία
2. Βιοσύνθεση
3. Δραματοθεραπεία
4. Εικαστική Ψυχοθεραπεία
5. Παιγνιοθεραπεία
6. Ομαδική Ανάλυση
7. Ομαδικοαναλυτική Θεραπεία Οικογένειας
8. Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία
9. Συνθετική Ψυχοθεραπεία
10. Συστημική Ψυχοθεραπεία
11. Σωματική Ψυχοθεραπεία
12. Φαινομενολογική Ανάλυση (Daseinsanalysis)
13. Ψυχόδραμα-Κοινωνικοθεραπεία
14. Ψυχοθεραπεία Gestalt
15. Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία

Κατεβάστε εδώ την αίτηση εγγραφής Μέλους.

Πιστοποιημένοι Ψυχοθεραπευτές Ελλάδας

Μέλη της Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος - ΕΕΨΕ

Αναζητήστε εδώ τους Έλληνες Ψυχοθεραπευτές που έχουν λάβει το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας, μέσω της ΕΕΨΕ.