Η πράξη της Ψυχοθεραπείας στην Ευρώπη

Η πράξη Ψυχοθεραπείας περιλαμβάνει όλες τις επαγγελματικές δράσεις, δηλαδή τις αυτόνομες, διεπιστημονικές, βασισμένες σε σχέσεις και τεκμηριωμένες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους για τη θεραπεία ψυχολογικών, ψυχοκοινωνικών και ψυχοσωματικών διαταραχών και δυσκολιών. Μια σχέση εμπιστοσύνης, ενσυναίσθησης και εχεμύθειας μεταξύ του Ψυχοθεραπευτή και του πελάτη είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική κλινική πρακτική. Η πράξη της Ψυχοθεραπείας στηρίζεται σε εθνικούς και διεθνείς κώδικες δεοντολογίας που σέβονται την αξιοπρέπεια, την αυτονομία και τη μοναδικότητα όλων των ανθρώπων. Η ψυχοθεραπεία είναι ένα ανεξάρτητο επάγγελμα από την ψυχολογία, την ψυχιατρική και τη συμβουλευτική. Οι ψυχοθεραπευτές έχουν συνήθως πρώτο πτυχίο ακολουθούμενο από επαγγελματική, άκρως εξειδικευμένη, θεωρητική και κλινική εκπαίδευση που περιλαμβάνει μεθοδολογία έρευνας και συνεχή επαγγελματική εξέλιξη. Το φάσμα των ψυχοθεραπευτικών τρόπων είναι ευρύ και το επάγγελμα εξελίσσει συνεχώς νέες εξελίξεις στη θεωρία και την κλινική πράξη.

Ημερομηνία επίσημης έγκρισης από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΑΠ: 30 Απριλίου 2018

Charles Cassar
Αντιπρόεδρος ΕΑΠ

 

European Psychotherapy Act (pdf, 252 KB)