Η Εκπαίδευση του Ψυχοθεραπευτού

Προκειμένου η Εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία να θεωρείται ολοκληρωμένη και επομένως να οδηγήσει στην απόκτηση του Ευρωπαικού Πιστοποιητικού, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

– Προσωπική Θεραπεία – Εμπειρία

– Θεωρητική κατάρτιση σε ευρύ φάσμα ανάλογων θεμάτων

– Εργασία με ασθενείς η πελάτες (κλινική άσκηση σε κατάλληλο ψυχοθεραπευτικό χώρο)

– Εποπτεία της κλινικής άσκησης

– Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να πιστοποιούνται από αναγνωρισμένο οργανισμό (μέλος της ΕΕΨΕ και της Ευρωπαικής Εταιρείας της αντίστοιχης ψυχοθεραπευτικής μεθόδου) και να συνιστούν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.

Ειδικές διαδικασίες προβλέπονται για τους ψυχοθεραπευτές, οι οποίοι δεν πληρούν μεν όλα τα ανωτέρω κριτήρια, αλλά θεωρούνται καταξιωμένοι στη μέθοδό τους (“Προπάτορες”).