Η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού στην Ελλάδα

Κριτήρια για την χορήγηση του Ε.Π.Ψ. στην Ελλάδα

Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα βάσει των παρακάτω κριτηρίων πού ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας και υιοθετούνται και από την ΕΕΨΕ και να έχουν ασκηθεί ως επαγγελματίες για μια τουλάχιστον τριετία.

– Συνολική διάρκεια εκπαίδευσης: 3200 ώρες, οι οποίες κατανέμονται στο ελάχιστο όριο των 7 ετών.

– Τα 3 πρώτα έτη (τουλάχιστον) της γενικής εκπαίδευσης στις ανθρωπιστικές επιστήμες (ιατρική, ψυχολογία, κοινωνικές επιστήμες, εκπαίδευση, κ.λ.π.) η σε κάποια αντίστοιχη. Εκτιμώμενη διάρκεια: 1800 ώρες

 
– Τετραετής (κατ’ ελάχιστον) εκπαίδευση σε συγκεκριμένη αναγνωρισμένη προσέγγιση: 1400 ώρες, οι οποίες για παράδειγμα θα κατανέμονται σε:
 
 1. – 250 ώρες κατ’ ελάχιστον Προσωπικής Ψυχοθεραπευτικής Εμπειρίας η αντίστοιχης με αυτήν, σε   ατομικό και ομαδικό πλαίσιο, κατανεμημένη συνήθως κατά την περίοδο των 4 ετών.
 2.  
 3. – 500 – 800 ώρες Θεωρίας-Μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχοπαθολογίας, σύμφωνα με τα καθιερωμένα κριτήρια της προσέγγισης
 4.  
 5. – 300-600 ώρες Κλινικής Άσκησης με ασθενείς η πελάτες
 6. – είτε εντός του πλαισίου ψυχικής-κοινωνικής υγείας η εντός κάποιου αντιστοίχου (πλαισίου).
  – είτε με ατομικούς πελάτες/ασθενείς η με οικογένειες η με ομάδες υπό την διεξαγωγή τακτικής εποπτείας.
 7.  
 8. Ακόμη και αν αυτη η Κλινική Άσκηση δεν οργανώνεται απ’ ευθείας από το Ινστιτούτο, εξακολουθεί να παραμένει υπό την ευθύνη του.

– 150 ώρες (κατ’ ελάχιστον) Εποπτεία της αποτελεσματικής (πραγματικής) κλινικής άσκησης του εκπαιδευόμενου. Συνήθως η Κλινική Άσκηση δεν πραγματοποιείται κατά τα δύο πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης.

– Συγγραφική εμπειρία

– Μετά το πέρας της εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να αποδείξει τριετή τουλάχιστον κλινική άσκηση ως επαγγελματίας για να του χορηγηθεί το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας

Η υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (ECP) μέσω της διαδικασίας των Νέων Προπατόρων, όπως αυτή ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα τα οποία αποστέλλονται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στην Εταιρεία:

 1. – Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (ΕΑΡ) (registration form)

 2. – Συμπλήρωση του αγγλικού βιογραφικού της ΕΑΡ με λεπτομερή περιγραφή του εκπαιδευτικού προγράμματος (έτη, ώρες, ονόματα, επαγγελματικές ιδιότητες εκπαιδευτών, εποπτών κ.λ.π.)

 3. – Ελληνικό βιογραφικό

 4. – Αντίγραφο του πτυχίου (-ων) των ακαδημαϊκών σπουδών

 5. – Αντίγραφο μεταπτυχιακών σπουδών

 6. – Βεβαίωση ή αντίγραφο διπλώματος τής ολοκλήρωσης τού εκπαιδευτικού – προγράμματος στην ψυχοθεραπεία από τον εκπαιδευτικό οργανισμό

 7. – Βεβαίωση μέλους και υποστήριξη της αιτήσεως του υποψηφίου από τον αντίστοιχο επαγγελματικό σύλλογο ψυχοθεραπείας

 8. – Βεβαίωση για την άσκηση της ψυχοθεραπείας μετά το πέρας της εκπαίδευσης.

 9. – Συστατικές επιστολές

 10. – Φωτογραφία

Οι αιτήσεις εξετάζονται από την επιτροπή του ΕΠΨ της ΕΕΨΕ και αν πληρούν τα κριτήρια προωθούνται για έλεγχο στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή προσέγγιση των υποψηφίων και τέλος στην ΕΑΡ για την τελική έγκριση. Το κόστος του ΕΠΨ είναι 250 ευρώ.

– Κατεβάστε εδώ την αίτηση για την χορήγηση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας.

– Κατεβάστε εδώ το πρότυπο Αγγλικού Βιογραφικού της EAP

Μέλη της Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος - ΕΕΨΕ

Πιστοποιημένοι Ψυχοθεραπευτές Ελλάδας

Αναζητήστε εδώ τους Έλληνες Ψυχοθεραπευτές που έχουν λάβει το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας, μέσω της ΕΕΨΕ.