Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Γραμμή Υποστήριξης και ενημέρωσης ΚΕΘΕΑ για εξαρτημένους και τους οικείους τους

Η Γραμμή προσφέρει δωρεάν ενημέρωση, συμβουλευτική και παραπομπές για θέματα εξάρτησης από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και το διαδίκτυο/gaming. Oι υπηρεσίες αυτές παρέχονται ανώνυμα και σε κλίμα σεβασμού από εξειδικευμένο θεραπευτικό προσωπικό του ΚΕΘΕΑ, τόσο στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προσωπικά τέτοιου είδους προβλήματα όσο και στους οικείους, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (helpline@kethea-ithaki.gr).

Επιπλέον, η Γραμμή τα τελευταία χρόνια ανταποκρίνεται και σε έναν αυξανόμενο αριθμό κλήσεων από ειδικούς ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας που αναζητούν σχετικές πληροφορίες στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.