Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΨΕ

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΨΕ αποτελείται από τους κάτωθι:

Πέτρος Βαγιακάκος, Πρόεδρος    

Γιάννης Κορκοτσέλος, Αντιπρόεδρος Α’

Βάνα Αποστόλογλου,  Αντιπρόεδρος Β’

Αλέξανδρος Βαλλίδης, Γραμματέας    

Ερη Μπασιούκα, Ταμίας    

Έλλη Μητρούτσικου, Μέλος    

Άννα Σπυρίδωνος, Μέλος