Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΨΕ

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΨΕ αποτελείται από τους κάτωθι:

 

Πέτρος Βαγιακάκος, Πρόεδρος    

Παναγιώτης Απότσος, Αντιπρόεδρος Α’

Γιάννης Κορκοτσέλος,  Αντιπρόεδρος Β’

Αλέξανδρος Βαλλίδης, Γραμματέας    

Ερη Μπασιούκα, Ταμίας    

Έλλη Μητρούτσικου, Μέλος    

Βάνα Αποστόλογλου, Μέλος